Informatie voor lokale partners

Stichting Particimeer wil graag samenwerken met lokale partners, zorgprofessionals, diëtisten, enzovoorts uit de Gemeente Leidschendam-Voorburg om het project binnen de gemeente gestalte te geven en laaggeletterdheid in relatie tot gezondheid onder de aandacht te brengen.

U ontmoet veel mensen. Uw hulp zou er onder andere uit bestaan dat u, als u contact heeft met lageropgeleide volwassenen (NT1 en NT2) die:

  • willen werken aan een gezonder gewicht
  • moeite hebben met taal, maar wel aanspreekbaar zijn in het Nederlands, 

bij deze mensen Voel je goed! onder de aandacht brengt en/of deelnemers aanmeldt voor de training.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er wordt gestreefd naar een duurzame belegging van het project Voel je goed! bij lokale organisaties door het opleiden van daar werkzame vrijwilligers, die de training na begeleiding herhaaldelijk zelfstandig kunnen organiseren binnen de eigen organisatie. Wellicht heeft u binnen uw organisatie vrijwilligers, die interesse hebben om opgeleid te worden als vrijwilliger voor het project?

WELLICHT KUNT U ONS HELPEN MET DE WERVING VAN DEELNEMERS EN VRIJWILLIGERS VOOR VOEL JE GOED!?  

Heeft u interesse in het project Voel je Goed! of wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met Marion de Vos, per e-mail info@particimeer.nl of telefonisch: 06-51913065.