Missie en Visie

Visie

Particimeer heeft als visie dat we kansen zien en kansen willen bieden aan mensen. Werk en actieve participatie in de maatschappij vergroten het toekomstperspectief en de zelfredzaamheid van mensen. In de huidige samenleving, met een terugtrekkende overheid en verregaande individualisering, neemt het belang van zelfredzaamheid en participatie toe.

Door mensen vertrouwen te geven in hen eigen handelen, ontwikkelen ze weer een positief zelfbeeld. Particimeer wil hierin een bijdrage leveren door mensen hierin te activeren, te motiveren om hen in hun kracht te zetten en hen talenten en competenties te laten ontdekken waarin plezier in het doen en beleven voorop staat! Particimeer is een soort eettafel om met ieder soort mens in contact te komen en waarbij samenwerking en creativiteit een centrale rol speelt.

 

Missie

Particimeer wil bijdragen aan een rechtvaardige wereld met oog voor eerlijke en gezonde maatschappelijke verhoudingen. Groei willen we ook realiseren voor ons eigen bedrijf, niet als doel op zich maar als middel om onze missie op langere termijn gestalte te geven.

Wij van particimeer doen ons werk vooral met plezier,  vol passie en focus en de wens om te voldoen aan reeële behoeften in de samenleving. Particimeer  heeft als missie om mensen te ondersteunen bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving kunnen en willen deelnemen.